Hỗ trợ khách hàng: 0901588311 / ese@esejsc.com.vn


Thiết bị đo đếm lưu lượng

Hỗ trợ tư vấn 24h/24h: 0901588311 / ese@esejsc.com.vn

Tỷ lệ thuận với Van

Parker cung cấp một loạt các van tỷ lệ sử dụng công nghệ van voice-coil mạnh mẽ, cho phép dòng chảy cao hơn từ van nhỏ hơn. Các van này cung cấp một phản ứng cao và được cung cấp có hoặc không có điều khiển điện tử trên tàu. Parker cung cấp một loạt các van tỷ lệ sử dụng công nghệ van voice-coil mạnh mẽ, cho phép dòng chảy cao hơn từ van nhỏ hơn. Các van này cung cấp một phản ứng cao và được cung cấp có hoặc không có điều khiển điện tử trên tàu. Parker cung cấp một loạt các van tỷ lệ sử dụng công nghệ van voice-coil mạnh mẽ, cho phép dòng chảy cao hơn từ van nhỏ hơn. Các van này cung cấp một phản ứng cao và được cung cấp có hoặc không có điều khiển điện tử trên tàu.

Cảm biến Oxy hòa tan Model DO30 and FD30- PB30

Chi tiết sản phẩm

Features
 
DO30: Fast response time, good long term stability, easy membrane change
PB30: Easy to install, easy calibration, sensor diagnosis for membrane integrity
FD30: Various immersion depths, flange mounting possible, cleaner option, sensor diagnosis for membrane integrity
 
 
- DO Sensor -  Model and Suffix Code
 
cam bien oxy hoa tan yokogawa do03
 
- DO Sensor -  Accessories
 
Parts set for maintenance
 
Part no.         Description
K1530UH     Accessory kit for 50 micron membrane
K1530UJ     Accessory kit for 25 micron membrane
 
Accessories (parts for maintenance)
Contents
 
- Electrolyte for sensor (50 ml), 1 bottle
- Membrane, O-ring, 3 sets
- Syringe for replacing electrolyte, 1 piece
 
Spare Parts
 
Part no.              Description
K1530DA          Cell assembly with 50 micron membrane
K1530DC          Cell assembly with 25 micron membrane
K1530DD          Box nut for cable/sensor connection, and mounting
K1530UA          Cable, 5 meters
K1530UB          Cable, 10 meters
K1530UC          Cable, 3 meters
K1530UD          Cable, 15 meters
K1530UE          Cable, 20 meters
K1530UF          O-ring set for cable/sensor connection
 
  Chia sẻ

Hotline: 0901588311 / ese@esejsc.com.vn

Liên hệ tư vấn