Hỗ trợ khách hàng: 0901588311 / ese@esejsc.com.vn


Thiết bị đo đếm lưu lượng

Hỗ trợ tư vấn 24h/24h: 0901588311 / ese@esejsc.com.vn

Tỷ lệ thuận với Van

Parker cung cấp một loạt các van tỷ lệ sử dụng công nghệ van voice-coil mạnh mẽ, cho phép dòng chảy cao hơn từ van nhỏ hơn. Các van này cung cấp một phản ứng cao và được cung cấp có hoặc không có điều khiển điện tử trên tàu. Parker cung cấp một loạt các van tỷ lệ sử dụng công nghệ van voice-coil mạnh mẽ, cho phép dòng chảy cao hơn từ van nhỏ hơn. Các van này cung cấp một phản ứng cao và được cung cấp có hoặc không có điều khiển điện tử trên tàu. Parker cung cấp một loạt các van tỷ lệ sử dụng công nghệ van voice-coil mạnh mẽ, cho phép dòng chảy cao hơn từ van nhỏ hơn. Các van này cung cấp một phản ứng cao và được cung cấp có hoặc không có điều khiển điện tử trên tàu.

Cảm biến Oxy hòa tan OXYSENS

Chi tiết sản phẩm

Maintenance-free Polarographic sensor
 
  • First maintenance-free DO sensor in the market; neve change membranes or electrolyte again! 
  • Designed for use in water, waste water, pools, fish farms and composting plants.
  • Required flow for correct values is 0.02 m/sec only! 
  • OXYSENS has a built-in 22 kOhm NTC for temperature: Compensation, the OXYSENS W a 30 kOhm NTC. 
  • 5 m fixed and sealed cable 
  • 12 mm shaft and PG 13.5 

 

  Chia sẻ

Hotline: 0901588311 / ese@esejsc.com.vn

Liên hệ tư vấn