Hỗ trợ trực tuyến

Phạm Văn Quý 
(Tư vấn kĩ thuật)

Phạm Văn Quý
(Tư vấn kĩ thuật)

tpdvth@esejsc.com.vn

0901.588.315

Liên hệ với tôi qua

Vũ Văn Trường
(Quản lý bán hàng online)

Vũ Văn Trường
(Quản lý bán hàng online)

truong@esejsc.com.vn

0913.353.329/0901.588.311

Liên hệ với tôi qua

Cập nhật: 15/08/2019
Lượt xem: 981
Công ty ESE tham dự lễ kỉ niệm 90 năm thành lập Đảng bộ Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng (15/8/1929 - 15/8/2019)

Công ty ESE tham gia lễ kỉ niệm 90 năm thành lập Đảng bộ Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng

Công ty ESE tham gia lễ kỉ niệm 90 năm thành lập Đảng bộ Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng

Công ty ESE tham gia lễ kỉ niệm 90 năm thành lập Đảng bộ Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng

Công ty ESE tham gia lễ kỉ niệm 90 năm thành lập Đảng bộ Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng


Tin tức cùng chuyên mục