Hỗ trợ khách hàng: 0901588311 / ese@esejsc.com.vn


Thiết bị đo đếm lưu lượng

Hỗ trợ tư vấn 24h/24h: 0901588311 / ese@esejsc.com.vn

Tỷ lệ thuận với Van

Parker cung cấp một loạt các van tỷ lệ sử dụng công nghệ van voice-coil mạnh mẽ, cho phép dòng chảy cao hơn từ van nhỏ hơn. Các van này cung cấp một phản ứng cao và được cung cấp có hoặc không có điều khiển điện tử trên tàu. Parker cung cấp một loạt các van tỷ lệ sử dụng công nghệ van voice-coil mạnh mẽ, cho phép dòng chảy cao hơn từ van nhỏ hơn. Các van này cung cấp một phản ứng cao và được cung cấp có hoặc không có điều khiển điện tử trên tàu. Parker cung cấp một loạt các van tỷ lệ sử dụng công nghệ van voice-coil mạnh mẽ, cho phép dòng chảy cao hơn từ van nhỏ hơn. Các van này cung cấp một phản ứng cao và được cung cấp có hoặc không có điều khiển điện tử trên tàu.

Máy đo áp suất AT9000 SS2-GTX00G-0100

Chi tiết sản phẩm

PERFORMANCE SPECIFICATIONS
 
Reference accuracy
 
Shown for each item are the percentage ratio for chi so kpa (kPa), which is the greatest value of either the upper range value (URV)*1, the lower range value (LRV)*2 or the span.
 
- Model GTX60G (for regular type) (Material of wetted parts: Diaphragm; 316L SST, Others; 316 SST)
 
may do ap suat yamatake model GTX60G
 
- Model GTX60G (for oxygen / chlorine service) (Material of wetted parts: Diaphragm; 316L SST, Others; 316 SST)
 
may do ap suat yamatake at9000 model GTX60G
 
Note:*1) URV denotes the process value for 100% (20 mA DC) output.
*2) LRV denotes the process value for 0% (4 mA DC) output.
*3) Within a range of URV > 0 and LRV > 0.
*4) Reference accuracy at calibrated condition.
*5) In case code D "Digital output (DE communication)" is selected, reference accuracy becomes the same as one of "for oxygen /chlorine service". 
  Chia sẻ

Hotline: 0901588311 / ese@esejsc.com.vn

Liên hệ tư vấn