Hỗ trợ khách hàng: 0901588311 / ese@esejsc.com.vn


Thiết bị đo đếm lưu lượng

Hỗ trợ tư vấn 24h/24h: 0901588311 / ese@esejsc.com.vn

Tỷ lệ thuận với Van

Parker cung cấp một loạt các van tỷ lệ sử dụng công nghệ van voice-coil mạnh mẽ, cho phép dòng chảy cao hơn từ van nhỏ hơn. Các van này cung cấp một phản ứng cao và được cung cấp có hoặc không có điều khiển điện tử trên tàu. Parker cung cấp một loạt các van tỷ lệ sử dụng công nghệ van voice-coil mạnh mẽ, cho phép dòng chảy cao hơn từ van nhỏ hơn. Các van này cung cấp một phản ứng cao và được cung cấp có hoặc không có điều khiển điện tử trên tàu. Parker cung cấp một loạt các van tỷ lệ sử dụng công nghệ van voice-coil mạnh mẽ, cho phép dòng chảy cao hơn từ van nhỏ hơn. Các van này cung cấp một phản ứng cao và được cung cấp có hoặc không có điều khiển điện tử trên tàu.

Máy đo áp suất đa chiều ST3000 SS2-DST100-0700

Chi tiết sản phẩm

OVERVIEW
 
ST3000 Smart Multivariable Flow transmitter is a differential pressure transmitter for mass flow measurement for gas. It measures process DP, SP, and temperature simultaneously and outputs analog 4 to 20mA signal proportional to the mass flow (volume flow at the standard condition).
 
FEATURES
 
• Three process variable measurements and a mass flow calculation with one transmitter.
• High accuracy and high range ability
 
PERFORMANCE SPECIFICATIONS
 
may do ap suat yamatake ST3000
 
may do ap suat da chieu yamatake ST3000
 
  Chia sẻ

Hotline: 0901588311 / ese@esejsc.com.vn

Liên hệ tư vấn