Hỗ trợ khách hàng: 0901588311 / ese@esejsc.com.vn


Thiết bị đo đếm lưu lượng

Hỗ trợ tư vấn 24h/24h: 0901588311 / ese@esejsc.com.vn

Tỷ lệ thuận với Van

Parker cung cấp một loạt các van tỷ lệ sử dụng công nghệ van voice-coil mạnh mẽ, cho phép dòng chảy cao hơn từ van nhỏ hơn. Các van này cung cấp một phản ứng cao và được cung cấp có hoặc không có điều khiển điện tử trên tàu. Parker cung cấp một loạt các van tỷ lệ sử dụng công nghệ van voice-coil mạnh mẽ, cho phép dòng chảy cao hơn từ van nhỏ hơn. Các van này cung cấp một phản ứng cao và được cung cấp có hoặc không có điều khiển điện tử trên tàu. Parker cung cấp một loạt các van tỷ lệ sử dụng công nghệ van voice-coil mạnh mẽ, cho phép dòng chảy cao hơn từ van nhỏ hơn. Các van này cung cấp một phản ứng cao và được cung cấp có hoặc không có điều khiển điện tử trên tàu.

Máy đo áp suất ST3000 Series 900 SS2-STJ40F-0100

Chi tiết sản phẩm

PERFORMANCE SPECIFICATIONS
 
Accuracy
Shown for each item is the percentage ratio for χ (kPa), which is the greatest value of either XD_SCALE_EU_100, XD_SCALE_EU_0, or the span.
 
- Model STG940 (Material of wetted parts: Diaphragm; SUS316L, Others; SUS316)
 
may do ap suat yamatake ST3000 Series 900 Model STG940
 
- Model STG960 (Material of wetted parts: Diaphragm; SUS316L, Others; SUS316)
 
may do ap suat yamatake ST3000 Series 900 Model STG960
 
- Model STG981 (Material of wetted parts: Diaphragm; SUS316L, Others; SUS316)
 
may do ap suat yamatake ST3000 Series 900 Model STG981
(*3): Within a range of XD_SCALE_EU_100 > 0 and XD_SCALE_EU_0 > 0.
  Chia sẻ

Hotline: 0901588311 / ese@esejsc.com.vn

Liên hệ tư vấn