Hỗ trợ khách hàng: 0901588311 / ese@esejsc.com.vn


Thiết bị đo đếm lưu lượng

Hỗ trợ tư vấn 24h/24h: 0901588311 / ese@esejsc.com.vn

Tỷ lệ thuận với Van

Parker cung cấp một loạt các van tỷ lệ sử dụng công nghệ van voice-coil mạnh mẽ, cho phép dòng chảy cao hơn từ van nhỏ hơn. Các van này cung cấp một phản ứng cao và được cung cấp có hoặc không có điều khiển điện tử trên tàu. Parker cung cấp một loạt các van tỷ lệ sử dụng công nghệ van voice-coil mạnh mẽ, cho phép dòng chảy cao hơn từ van nhỏ hơn. Các van này cung cấp một phản ứng cao và được cung cấp có hoặc không có điều khiển điện tử trên tàu. Parker cung cấp một loạt các van tỷ lệ sử dụng công nghệ van voice-coil mạnh mẽ, cho phép dòng chảy cao hơn từ van nhỏ hơn. Các van này cung cấp một phản ứng cao và được cung cấp có hoặc không có điều khiển điện tử trên tàu.

Máy đo áp suất ST3000 Series 900 SS2-STJ60F-0100

Chi tiết sản phẩm

Accuracy

- Model STH920 (for regular type and high-temperature service): Material of wetted parts: Diaphragm; SUS316L, Others; SUS316; Flange size: Flush diaphragm 3 in. (80 mm), Extended diaphragm 4 in. (100mm)
 
may do ap suat yamatake model STH920
 
- Model STH940 (for regular type and high-temperature service) Material of wetted parts: Diaphragm; SUS316L, Others; SUS316; Flange size: Flush diaphragm 3 in. (80 mm) Extended diaphragm 4 in. (100 mm)
 
may do ap suat yamatake model STH940
 
(*3): Within a range of XD_SCALE_EU_100 > 0 and XD_SCALE_EU_0 > 0.
  Chia sẻ

Hotline: 0901588311 / ese@esejsc.com.vn

Liên hệ tư vấn