Hỗ trợ khách hàng: 0901588311 / ese@esejsc.com.vn


Thiết bị đo đếm lưu lượng

Hỗ trợ tư vấn 24h/24h: 0901588311 / ese@esejsc.com.vn

Tỷ lệ thuận với Van

Parker cung cấp một loạt các van tỷ lệ sử dụng công nghệ van voice-coil mạnh mẽ, cho phép dòng chảy cao hơn từ van nhỏ hơn. Các van này cung cấp một phản ứng cao và được cung cấp có hoặc không có điều khiển điện tử trên tàu. Parker cung cấp một loạt các van tỷ lệ sử dụng công nghệ van voice-coil mạnh mẽ, cho phép dòng chảy cao hơn từ van nhỏ hơn. Các van này cung cấp một phản ứng cao và được cung cấp có hoặc không có điều khiển điện tử trên tàu. Parker cung cấp một loạt các van tỷ lệ sử dụng công nghệ van voice-coil mạnh mẽ, cho phép dòng chảy cao hơn từ van nhỏ hơn. Các van này cung cấp một phản ứng cao và được cung cấp có hoặc không có điều khiển điện tử trên tàu.

Máy đo áp suất ST3000 SS2-DST300-0100

Chi tiết sản phẩm

PERFORMANCE

Shown for each item are the upper limit (URV)*1 and the lower limit (LRV)*2 of the calibration range or the percentage ratio of the maximum value of the span to chi so kpa (kPa).

Model JTE929A (for regular type / high-temperature service / oxygen service)
Material for wetted parts: 316 SST, 316L SST
Flange diameter: Flush diaphragm 3 inches (80 mm), Extended diaphragm 4 inches (100 mm)
Combination flange (Flush diaphragm 3 inches (80 mm), Extended diaphragm 4 inches (100 mm))
 
 van ap suat yamatake ST3000 Model JTE929A 
 
 
- Model JTE930A (for regular type / high-temperature service / oxygen service)
Material for wetted parts: 316 SST, 316L SST
Flange diameter: Flush diaphragm 3 inches (80 mm), Extended diaphragm 4 inches (100 mm)
Combination flange (Flush diaphragm 3 inches (80 mm), Extended diaphragm 4 inches (100 mm))
 
 may do ap suat yamatake JTE930A 
 
Note) *1: URV denotes the value for 100% (20 mA DC) output.
*2: LRV denotes the value for 0% (4 mA DC) output
*3: Within a range of URV > 0 and LRV > 0
  Chia sẻ

Hotline: 0901588311 / ese@esejsc.com.vn

Liên hệ tư vấn