Hỗ trợ khách hàng: 0901588311 / ese@esejsc.com.vn


Thiết bị đo đếm lưu lượng

Hỗ trợ tư vấn 24h/24h: 0901588311 / ese@esejsc.com.vn

Tỷ lệ thuận với Van

Parker cung cấp một loạt các van tỷ lệ sử dụng công nghệ van voice-coil mạnh mẽ, cho phép dòng chảy cao hơn từ van nhỏ hơn. Các van này cung cấp một phản ứng cao và được cung cấp có hoặc không có điều khiển điện tử trên tàu. Parker cung cấp một loạt các van tỷ lệ sử dụng công nghệ van voice-coil mạnh mẽ, cho phép dòng chảy cao hơn từ van nhỏ hơn. Các van này cung cấp một phản ứng cao và được cung cấp có hoặc không có điều khiển điện tử trên tàu. Parker cung cấp một loạt các van tỷ lệ sử dụng công nghệ van voice-coil mạnh mẽ, cho phép dòng chảy cao hơn từ van nhỏ hơn. Các van này cung cấp một phản ứng cao và được cung cấp có hoặc không có điều khiển điện tử trên tàu.

Máy đo áp suất ST3000 SS2-DST700-0100

Chi tiết sản phẩm

PERFORMANCE

 

- Model JTS922A for high-temperature vacuum and high-temperature high-vacuum models
 
may do ap suat yamatake ST3000 Model JTS922A
 
- Model JTS940A for high-temperature vacuum and high-temperature high-vacuum models
 
may do ap suat yamayake ST3000 Model JTS940A
 
Note) *1: URV denotes the value for 100% (20 mA DC) output.
*2: LRV denotes value for 0% (4 mA DC) output
*3: Within a range of URV > 0 and LRV > 0
  Chia sẻ

Hotline: 0901588311 / ese@esejsc.com.vn

Liên hệ tư vấn