Hỗ trợ khách hàng: 0901588311 / ese@esejsc.com.vn


Thiết bị đo đếm lưu lượng

Hỗ trợ tư vấn 24h/24h: 0901588311 / ese@esejsc.com.vn

Tỷ lệ thuận với Van

Parker cung cấp một loạt các van tỷ lệ sử dụng công nghệ van voice-coil mạnh mẽ, cho phép dòng chảy cao hơn từ van nhỏ hơn. Các van này cung cấp một phản ứng cao và được cung cấp có hoặc không có điều khiển điện tử trên tàu. Parker cung cấp một loạt các van tỷ lệ sử dụng công nghệ van voice-coil mạnh mẽ, cho phép dòng chảy cao hơn từ van nhỏ hơn. Các van này cung cấp một phản ứng cao và được cung cấp có hoặc không có điều khiển điện tử trên tàu. Parker cung cấp một loạt các van tỷ lệ sử dụng công nghệ van voice-coil mạnh mẽ, cho phép dòng chảy cao hơn từ van nhỏ hơn. Các van này cung cấp một phản ứng cao và được cung cấp có hoặc không có điều khiển điện tử trên tàu.

Thiết bị đo đếm lưu lượng SS2-MGG120-0100

Chi tiết sản phẩm

Introduction
 
The MagneW 3000 FLEX electromagnetic flowmeter detector is a high performance, highly reliable flowmeter developed with Azbil Corporation’s proven MagneW 3000 flow measurement technologies. The model MGG15 for TIIS Explosion-proof offers superior process flowrate measurement, combined with MagneW 3000 FLEX converters. 
 
Contents of Model Number Tables
 
MagneW3000 FLEX (TIIS Explosion-proof Model) (Wafer detector 2.5 to 10mm)
 
thiet bi do dem dieu khien luu luong yamatake SS2-MGG120-0100 model MGG15D
 
thiet bi do dem dieu khien luu luong yamatake Model MGG15D
  Chia sẻ

Hotline: 0901588311 / ese@esejsc.com.vn

Liên hệ tư vấn