Hỗ trợ khách hàng: 0901588311 / ese@esejsc.com.vn


Thiết bị đo đếm lưu lượng

Hỗ trợ tư vấn 24h/24h: 0901588311 / ese@esejsc.com.vn

Tỷ lệ thuận với Van

Parker cung cấp một loạt các van tỷ lệ sử dụng công nghệ van voice-coil mạnh mẽ, cho phép dòng chảy cao hơn từ van nhỏ hơn. Các van này cung cấp một phản ứng cao và được cung cấp có hoặc không có điều khiển điện tử trên tàu. Parker cung cấp một loạt các van tỷ lệ sử dụng công nghệ van voice-coil mạnh mẽ, cho phép dòng chảy cao hơn từ van nhỏ hơn. Các van này cung cấp một phản ứng cao và được cung cấp có hoặc không có điều khiển điện tử trên tàu. Parker cung cấp một loạt các van tỷ lệ sử dụng công nghệ van voice-coil mạnh mẽ, cho phép dòng chảy cao hơn từ van nhỏ hơn. Các van này cung cấp một phản ứng cao và được cung cấp có hoặc không có điều khiển điện tử trên tàu.

Thiết bị đo đếm lưu lượng SS2-MGG200-0100

Chi tiết sản phẩm

OVERVIEW
 
The MagneW3000 PLUS electromagnetic flowmeter detector is a high performance, highly reliable flowmeter developed with Azbil Corporation's proven MagneW3000 flow measurement technologies. 
Model MGG18 (watertight model) and model MGG19 (submersible model) offer superior process flowrate measurement and couple with a wide range of MagneW3000 PLUS converters.
 
MODEL SELECTION
 
Contents of model number table
Detector (General model)
 
thiet bi do dem luu luong yamatake SS2-MGG200-0100 Model MGG18, MGG19, MGG11
 
Detector (Submersible model)
 
 thiet bi do dem dieu khien luu luong yamatake SS2-MGG200-0100 Model MGG18, MGG19, MGG11 
 
 
  Chia sẻ

Hotline: 0901588311 / ese@esejsc.com.vn

Liên hệ tư vấn