Hỗ trợ khách hàng: 0901588311 / ese@esejsc.com.vn


Thiết bị đo đếm lưu lượng

Hỗ trợ tư vấn 24h/24h: 0901588311 / ese@esejsc.com.vn

Tỷ lệ thuận với Van

Parker cung cấp một loạt các van tỷ lệ sử dụng công nghệ van voice-coil mạnh mẽ, cho phép dòng chảy cao hơn từ van nhỏ hơn. Các van này cung cấp một phản ứng cao và được cung cấp có hoặc không có điều khiển điện tử trên tàu. Parker cung cấp một loạt các van tỷ lệ sử dụng công nghệ van voice-coil mạnh mẽ, cho phép dòng chảy cao hơn từ van nhỏ hơn. Các van này cung cấp một phản ứng cao và được cung cấp có hoặc không có điều khiển điện tử trên tàu. Parker cung cấp một loạt các van tỷ lệ sử dụng công nghệ van voice-coil mạnh mẽ, cho phép dòng chảy cao hơn từ van nhỏ hơn. Các van này cung cấp một phản ứng cao và được cung cấp có hoặc không có điều khiển điện tử trên tàu.

Thiết bị đo đếm lưu lượng SS2-MGG200-0110

Chi tiết sản phẩm

FEATURES
 
• A unique high-quality electrode structure offers the strongest ceramic lining detector against thermal shock.
• Ceramic lining detectors range in size from 15 mm to 100 mm are available and meet various severe applications, such as high-temperature, high-pressure, and wearing applications.
• Mirror finish surface of the ceramic lining is available for scaling applications.|
• The standard accuracy is +/- 0.5 % of rate.  Also available is an optional high accuracy calibration rated at +/- 0.35 % of rate (sizes of 40 mm to 100 mm (1-1/2 to 4 inches) , combined with MGG14C).
 
MODELSELECTIONS
 
Wafer type (15 to 100 mm ) Ceramic (Al203 99.7 %) liner
Model MGG18D - I II III IV V VI VII VIII IX - X XI - Y/Options (some options can be selected per each model)
 
 thiet bi do dem luu luong yamatake model mgg18d 
  Chia sẻ

Hotline: 0901588311 / ese@esejsc.com.vn

Liên hệ tư vấn