Hỗ trợ khách hàng: 0901588311 / ese@esejsc.com.vn


Thiết bị đo đếm lưu lượng

Hỗ trợ tư vấn 24h/24h: 0901588311 / ese@esejsc.com.vn

Tỷ lệ thuận với Van

Parker cung cấp một loạt các van tỷ lệ sử dụng công nghệ van voice-coil mạnh mẽ, cho phép dòng chảy cao hơn từ van nhỏ hơn. Các van này cung cấp một phản ứng cao và được cung cấp có hoặc không có điều khiển điện tử trên tàu. Parker cung cấp một loạt các van tỷ lệ sử dụng công nghệ van voice-coil mạnh mẽ, cho phép dòng chảy cao hơn từ van nhỏ hơn. Các van này cung cấp một phản ứng cao và được cung cấp có hoặc không có điều khiển điện tử trên tàu. Parker cung cấp một loạt các van tỷ lệ sử dụng công nghệ van voice-coil mạnh mẽ, cho phép dòng chảy cao hơn từ van nhỏ hơn. Các van này cung cấp một phản ứng cao và được cung cấp có hoặc không có điều khiển điện tử trên tàu.

Thiết bị đo đếm lưu lượng SS2-MGG200-0200

Chi tiết sản phẩm

OVERVIEW
 
The MagneW3000 PLUS electromagnetic flowmeter detector is a high performance and highly reliable flowmeter developed with Azbil Corporation's proven MagneW3000 flow measurement technologies. Model MGG17 for FM/CSA Explosion-proof use offer superior process flowrate measurement and couple with a wide range of MagneW3000 PLUS converters.
 
MODEL SELECTIONS
 
Contents of model number table
 
thiet bi do dem luu luong yamatake model MGG17
 
 
 
       
- FM/CSA Explosion-proof detector (Wafer type 2.5 to 10 mm (0.1 to 3/8 inch)) - PFA lining
Model MGG17D - I II III IV V VI VII VIII IX - X XI - Y / Options (some options can be selected per each model)
Option “Y” must be for Azbil Corporation version       
 
thiet bi do dem luu luong yamatake model mgg17
 
  Chia sẻ

Hotline: 0901588311 / ese@esejsc.com.vn

Liên hệ tư vấn