Hỗ trợ khách hàng: 0901588311 / ese@esejsc.com.vn


Thiết bị đo đếm lưu lượng

Hỗ trợ tư vấn 24h/24h: 0901588311 / ese@esejsc.com.vn

Tỷ lệ thuận với Van

Parker cung cấp một loạt các van tỷ lệ sử dụng công nghệ van voice-coil mạnh mẽ, cho phép dòng chảy cao hơn từ van nhỏ hơn. Các van này cung cấp một phản ứng cao và được cung cấp có hoặc không có điều khiển điện tử trên tàu. Parker cung cấp một loạt các van tỷ lệ sử dụng công nghệ van voice-coil mạnh mẽ, cho phép dòng chảy cao hơn từ van nhỏ hơn. Các van này cung cấp một phản ứng cao và được cung cấp có hoặc không có điều khiển điện tử trên tàu. Parker cung cấp một loạt các van tỷ lệ sử dụng công nghệ van voice-coil mạnh mẽ, cho phép dòng chảy cao hơn từ van nhỏ hơn. Các van này cung cấp một phản ứng cao và được cung cấp có hoặc không có điều khiển điện tử trên tàu.

Thiết bị đo đếm lưu lượng SS2-MGH200-0100

Chi tiết sản phẩm

OVERVIEW
 
The MagneW 3000 PLUS HENRI (High-Energy Noise-Resistant Instrument) flowmeter is a high-performance and highly reliable flowmeter for Pulp & Paper applications based on Azbil Corporation's proven MagneW 3000 flow measurement technologies. The MagneW 3000 PLUS HENRI offers a stable and accurate measurement for severe Pulp and Paper applications with a unique lining manufacturing technology and high-frequency excitation technology.
 
MODEL SELECTION
 
 thiet bi do dem luu luong yamatake model MGH14C/MGH18 
 
- HENRI converter
Model MGH14C converter must be coupled with model MGH18 HENRI type detector
Model MGH14C - I II III IV - V VI VII VIII - Y / Options (some options can be selected per each model)
Option “Y” must be specified for Azbil Corporation version.
 
 thiet bi do dem luu luong yamatake model MGH14C / MGH18 
 
 
  Chia sẻ

Hotline: 0901588311 / ese@esejsc.com.vn

Liên hệ tư vấn