Hỗ trợ khách hàng: 0901588311 / ese@esejsc.com.vn


Thiết bị đo đếm lưu lượng

Hỗ trợ tư vấn 24h/24h: 0901588311 / ese@esejsc.com.vn

Tỷ lệ thuận với Van

Parker cung cấp một loạt các van tỷ lệ sử dụng công nghệ van voice-coil mạnh mẽ, cho phép dòng chảy cao hơn từ van nhỏ hơn. Các van này cung cấp một phản ứng cao và được cung cấp có hoặc không có điều khiển điện tử trên tàu. Parker cung cấp một loạt các van tỷ lệ sử dụng công nghệ van voice-coil mạnh mẽ, cho phép dòng chảy cao hơn từ van nhỏ hơn. Các van này cung cấp một phản ứng cao và được cung cấp có hoặc không có điều khiển điện tử trên tàu. Parker cung cấp một loạt các van tỷ lệ sử dụng công nghệ van voice-coil mạnh mẽ, cho phép dòng chảy cao hơn từ van nhỏ hơn. Các van này cung cấp một phản ứng cao và được cung cấp có hoặc không có điều khiển điện tử trên tàu.

Thiết bị đo đếm lưu lượng SS2-MGN200-0100

Chi tiết sản phẩm

OVERVIEW
 
The MagneW3000 PLUS Electromagnetic Flowmeter is submersible type of flowmeter mainly used for flow rate measurement in open or closed channels. This flowmeter is simple in operating principle and easy to install but provides high measuring accuracy. These features are unattainable with other traditional electromagnetic flowmeters. The following out-stand-ing features of the MagneW3000 Flowmeter come from the square-wave excitation system.
 
MODEL SELECTION
 
NNK___ - I II III IV - V VI
 
thiet bi do dem luu luong yamatake NNK140 NNK941
 
 
  Chia sẻ

Hotline: 0901588311 / ese@esejsc.com.vn

Liên hệ tư vấn