Hỗ trợ khách hàng: 0901588311 / ese@esejsc.com.vn


Thiết bị đo đếm lưu lượng

Hỗ trợ tư vấn 24h/24h: 0901588311 / ese@esejsc.com.vn

Tỷ lệ thuận với Van

Parker cung cấp một loạt các van tỷ lệ sử dụng công nghệ van voice-coil mạnh mẽ, cho phép dòng chảy cao hơn từ van nhỏ hơn. Các van này cung cấp một phản ứng cao và được cung cấp có hoặc không có điều khiển điện tử trên tàu. Parker cung cấp một loạt các van tỷ lệ sử dụng công nghệ van voice-coil mạnh mẽ, cho phép dòng chảy cao hơn từ van nhỏ hơn. Các van này cung cấp một phản ứng cao và được cung cấp có hoặc không có điều khiển điện tử trên tàu. Parker cung cấp một loạt các van tỷ lệ sử dụng công nghệ van voice-coil mạnh mẽ, cho phép dòng chảy cao hơn từ van nhỏ hơn. Các van này cung cấp một phản ứng cao và được cung cấp có hoặc không có điều khiển điện tử trên tàu.

Thiết bị đo đếm lưu lượng SS2-MGW200-0100

Chi tiết sản phẩm

OVERVIEW
 
The WaterMAG electromagnetic flowmeter detector is a high performance, highly reliable flowmeter developed with Azbil Corporation's proven MagneW flow measurement technologies. Model MGW18 offers superior process flowrate measurement when coupled with wide range of MGG14C converters.
 
APPLICATIONS
 
• Industrial water 
• Wastewater 
• Cooling water/Circulating water
 
MODEL SELECTIONMODEL SELECTION
 
Flange type (200 to 1000 mm (8 to 40 inches)) Chloroprene rubber lining
Model MGW18F - I II III IV V VI VII VIII IX X - XI - XII / Options (options can be selected from Table A below)
 
 thiet bi di dem luu luong yamatake model MGW18F 
  Chia sẻ

Hotline: 0901588311 / ese@esejsc.com.vn

Liên hệ tư vấn