Hỗ trợ khách hàng: 0901588311 / ese@esejsc.com.vn


Thiết bị đo đếm lưu lượng

Hỗ trợ tư vấn 24h/24h: 0901588311 / ese@esejsc.com.vn

Tỷ lệ thuận với Van

Parker cung cấp một loạt các van tỷ lệ sử dụng công nghệ van voice-coil mạnh mẽ, cho phép dòng chảy cao hơn từ van nhỏ hơn. Các van này cung cấp một phản ứng cao và được cung cấp có hoặc không có điều khiển điện tử trên tàu. Parker cung cấp một loạt các van tỷ lệ sử dụng công nghệ van voice-coil mạnh mẽ, cho phép dòng chảy cao hơn từ van nhỏ hơn. Các van này cung cấp một phản ứng cao và được cung cấp có hoặc không có điều khiển điện tử trên tàu. Parker cung cấp một loạt các van tỷ lệ sử dụng công nghệ van voice-coil mạnh mẽ, cho phép dòng chảy cao hơn từ van nhỏ hơn. Các van này cung cấp một phản ứng cao và được cung cấp có hoặc không có điều khiển điện tử trên tàu.

Thiết bị đo đếm lưu lượng SS2-VRX100-0100

Chi tiết sản phẩm

OVERVIEW
 
ULTRA Vortexor is a smart ultrasonic vortex flowmeter which measures volumetric flow rate by sensing a Karman vortex. ULTRA Vortexor detects the Karman vortex by measuring lags and leads in ultrasonic wave transmission time using two pairs of ultrasonic sensors. Thanks to dual ultrasonic sensors, the ULTRA Vortexor minimizes measurable flow rate and brings about redundancy.
 
MODEL SELECTION
 
ULTRA Vortexor Smart Ultrasonic Vortex Flowmeter (Integral Model)
VRX10A - I II III IV V VI VII - VIII IX X XI - Options (can select up to 7 options) 
 
thiet bi do dem luu luong yamatake SS2-VRX100-0100
thiet bi do dem luu luong yamatake Model VRX10A
 
thiet bi do dem luu luong yamatake SS2-VRX100-0100 Model VRX10A

 
  Chia sẻ

Hotline: 0901588311 / ese@esejsc.com.vn

Liên hệ tư vấn