Hỗ trợ khách hàng: 0901588311 / ese@esejsc.com.vn


Thiết bị đo đếm lưu lượng

Hỗ trợ tư vấn 24h/24h: 0901588311 / ese@esejsc.com.vn

Tỷ lệ thuận với Van

Parker cung cấp một loạt các van tỷ lệ sử dụng công nghệ van voice-coil mạnh mẽ, cho phép dòng chảy cao hơn từ van nhỏ hơn. Các van này cung cấp một phản ứng cao và được cung cấp có hoặc không có điều khiển điện tử trên tàu. Parker cung cấp một loạt các van tỷ lệ sử dụng công nghệ van voice-coil mạnh mẽ, cho phép dòng chảy cao hơn từ van nhỏ hơn. Các van này cung cấp một phản ứng cao và được cung cấp có hoặc không có điều khiển điện tử trên tàu. Parker cung cấp một loạt các van tỷ lệ sử dụng công nghệ van voice-coil mạnh mẽ, cho phép dòng chảy cao hơn từ van nhỏ hơn. Các van này cung cấp một phản ứng cao và được cung cấp có hoặc không có điều khiển điện tử trên tàu.

Thiết bị phân tích Oxy hòa tan Model DO202G (S)

Chi tiết sản phẩm

Features
 
• Universal input accepts Galvanic and Polarographic sensors and various temperature compensating elements  (Pt1000, 22k NTC)
• HART® communication standard with 4-20 mA loop powered model
• Fieldbus models for Fieldbus Foundation
• Wide measuring range including ppb, ppm and % saturation
• Certification for hazardous area (ATEX, FM, CSA)
• Recommended sensors model DO30(G) , PB30, OXYFERM, OXYGOLD (for ppb measurement) 
• Intrinsically safe version II 2(1)G EEx ib[ia] IICT4/T6.
• Automatic temperature compensation from 0ºC up to 100ºC
 
Model and Suffix codes
 
thiet bi phan tich yokogawa model DO202G(S)
 
Spare Parts
 
 thiet bi phan tich oxy hoa tan yokogawa model DO202G(S) 
 
*/Q: Quality Inspection certificate is always included with the product.
 
  Chia sẻ

Hotline: 0901588311 / ese@esejsc.com.vn

Liên hệ tư vấn