Hỗ trợ khách hàng: 0901588311 / ese@esejsc.com.vn

Thiết bị thủy lực

Thiết bị thủy lực

Hỗ trợ tư vấn 24h/24h: 0901588311 / ese@esejsc.com.vn

Công ty cổ phần dịch vụ thiết bị Năng Lượng ESE

Công ty cổ phần dịch vụ thiết bị Năng Lượng là nhà cung cấp, máy móc thiết bị công nghiệp và dịch vụ kỹ thuật công nghiệp cho tất cả các ngành công nghiệp như :Xi măng, sx thép, hóa chất, nhiệt điện, cầu cảng, công nghiệp nhẹ. Là đại lý của Parker, Enerpac của Đức-Mỹ, tập đoàn CITIC, PENGFEI, GUAMAO của Trung Quốc. Với phương châm: Giải pháp tối ưu, dịch vụ chu đáo, lợi ích phù hợp, gắn bó lâu dài, phát triển tương lai. Chúng tôi luôn nỗ lực và mong muốn trở thành một mắt xích trong chuỗi giá trị của bất kỳ đối tác hay bạn hàng nào chúng tôi hợp tác. 
 

Van Cartridge Series TDP

Chi tiết sản phẩm

The 2-way high-response valves series TDP are used in applications where high flow has to be precisely controlled at maximum dynamics. Typical applications are die casting, injection moulding and hydraulic presses.
 
Function
 
The 2-way high-response valves TDP have a 2-stage design consisting of a DFplus pilot valve and a main stage with poppet and LVDT. 
With the DFplus pilot valve the TDP achieves extremely fast response times: from 10.5 ms (NG25) up to 46 ms (NG125) with an accuracy of <0.1 % of the nominal flow. The pilot valve actively controls the poppet - independent of the pressure conditions in the main ports.
It is basically required that the pilot pressure is at the level of the system pressure. At low system pressure the  pilot pressure should be min. 140 bar, when high valve  dynamics are desired.
The integrated electronics in the pilot of the TDP has two control loops for the main poppet and the pilot spool.
 
Features
 
•  Active pilot operated 2-way high-response valve
•  Cavity and mounting pattern according to ISO 7368 
(except for size NG125)
•  Fast step response
•  Flow direction B to A and A to B
•  Completely mounted and adapted unit with integrated 
electronics
•  8 sizes NG25 up to NG125
 
Ordering Code
 
van cartridge parker tdp
  Chia sẻ

Hotline: 0901588311 / ese@esejsc.com.vn

Liên hệ tư vấn