Van điện tử SMC 3 cổng VG342

Hỗ trợ khách hàng: 0901588311 / ese@esejsc.com.vn


Thiết bị khí nén

Hỗ trợ tư vấn 24h/24h: 0901588311 / ese@esejsc.com.vn

Tỷ lệ thuận với Van

Parker cung cấp một loạt các van tỷ lệ sử dụng công nghệ van voice-coil mạnh mẽ, cho phép dòng chảy cao hơn từ van nhỏ hơn. Các van này cung cấp một phản ứng cao và được cung cấp có hoặc không có điều khiển điện tử trên tàu. Parker cung cấp một loạt các van tỷ lệ sử dụng công nghệ van voice-coil mạnh mẽ, cho phép dòng chảy cao hơn từ van nhỏ hơn. Các van này cung cấp một phản ứng cao và được cung cấp có hoặc không có điều khiển điện tử trên tàu. Parker cung cấp một loạt các van tỷ lệ sử dụng công nghệ van voice-coil mạnh mẽ, cho phép dòng chảy cao hơn từ van nhỏ hơn. Các van này cung cấp một phản ứng cao và được cung cấp có hoặc không có điều khiển điện tử trên tàu.

Van điện tử SMC 3 cổng VG342

Chi tiết sản phẩm

Low power consumption
 
4.8 W DC (Standard type)
2 W DC (Energy-saving type)
 
No lubrication required
 
Possible to use in vacuum or under low pressures
 
External pilot
Vacuum: Up to –101.2 kPa
Low pressure: 0 to 0.2 MPa
Changeable actuation: N.C.,
N.O., or external pilot
Can be used as a selector or
divider valve (External pilot)
 
 
 van smc vg342 
 
How to Order
 
van dien tu smc vg342
 
How to Order Pilot Valve Assembly
 
van dien tu smc vg342
 
Construction
 
van snc vg342
 
Component Parts
 
No. Description Material Note
1 Body Aluminum alloy Color: Platinum silver
2 Adapter plate
3 End plate
4 Retainer Brass  
5 Spool valve Aluminum alloy/HNBR  
6 Piston Resin  
7 Spring Stainless steel  

 

Replacement Parts

 

No. Description Material Part no.
8 Pilot valve assembly  

 

  Chia sẻ

Hotline: 0901588311 / ese@esejsc.com.vn

Liên hệ tư vấn