Hỗ trợ khách hàng: 0901588311 / ese@esejsc.com.vn


Thiết bị khí nén

Hỗ trợ tư vấn 24h/24h: 0901588311 / ese@esejsc.com.vn

Tỷ lệ thuận với Van

Parker cung cấp một loạt các van tỷ lệ sử dụng công nghệ van voice-coil mạnh mẽ, cho phép dòng chảy cao hơn từ van nhỏ hơn. Các van này cung cấp một phản ứng cao và được cung cấp có hoặc không có điều khiển điện tử trên tàu. Parker cung cấp một loạt các van tỷ lệ sử dụng công nghệ van voice-coil mạnh mẽ, cho phép dòng chảy cao hơn từ van nhỏ hơn. Các van này cung cấp một phản ứng cao và được cung cấp có hoặc không có điều khiển điện tử trên tàu. Parker cung cấp một loạt các van tỷ lệ sử dụng công nghệ van voice-coil mạnh mẽ, cho phép dòng chảy cao hơn từ van nhỏ hơn. Các van này cung cấp một phản ứng cao và được cung cấp có hoặc không có điều khiển điện tử trên tàu.

Van điện tử SMC 3 cổng VQ100

Chi tiết sản phẩm

3 Port Solenoid Valve Series VQ100

 

van dien tu smc vq100

 

Outstandingly high speed, stable response, and long service life.
 
ON: 3.5 ms, OFF: 2 ms, Dispension accuracy 1 ms (With light/surge voltage suppressor; supply pressure 0.5 MPa) 200 million cycles or more (Factors determined in a life test by SMC) 
 
Compact yet provides a large flow capacity
 
Body width: 9.8 mm
C: 0.055 dm3/(s·bar)(Standard, high pressure type)
C: 0.14 dm3/(s·bar) (Large flow type)
: Option
 
 
Option
 
External non-leak
Latching
Negative COM
AC
Normally open
Vacuum
 
How to Order Valves
 
van dien tu smc vq100
 
Construction
 
van dien tu 3 cong smc vq100
 
Component Parts
 
No. Description Material
1
Solenoid coil
2
Body
Resin
3 Fixed iron core Stainless steel
4 Movable iron core assembly Stainless steel, Resin
5 Return spring Stainless steel
6 Poppet NBR
7 Round head combination screw Carbon steel
8 Interface gasket NBR
 
 
Replacement Parts
 
No. Description Material Part no.
9 Sub-plate ZDC AXT662-1-12   (1: M5, 2: M3)
 
 
  Chia sẻ

Hotline: 0901588311 / ese@esejsc.com.vn

Liên hệ tư vấn