Hỗ trợ khách hàng: 0901588311 / ese@esejsc.com.vn


Thiết bị khí nén

Hỗ trợ tư vấn 24h/24h: 0901588311 / ese@esejsc.com.vn

Tỷ lệ thuận với Van

Parker cung cấp một loạt các van tỷ lệ sử dụng công nghệ van voice-coil mạnh mẽ, cho phép dòng chảy cao hơn từ van nhỏ hơn. Các van này cung cấp một phản ứng cao và được cung cấp có hoặc không có điều khiển điện tử trên tàu. Parker cung cấp một loạt các van tỷ lệ sử dụng công nghệ van voice-coil mạnh mẽ, cho phép dòng chảy cao hơn từ van nhỏ hơn. Các van này cung cấp một phản ứng cao và được cung cấp có hoặc không có điều khiển điện tử trên tàu. Parker cung cấp một loạt các van tỷ lệ sử dụng công nghệ van voice-coil mạnh mẽ, cho phép dòng chảy cao hơn từ van nhỏ hơn. Các van này cung cấp một phản ứng cao và được cung cấp có hoặc không có điều khiển điện tử trên tàu.

Van điện tử SMC 3 cổng VT307 và VT317

Chi tiết sản phẩm

3 Port Solenoid Valve Series VT307
 
 
van dien tu smc vt307
 
Compact yet provides a large flow capacity
 
Dimensions (W x H x D)···30 x 54.5 x 33
(Grommet)
C: 0.71 dm3/(s·bar)
{Rc 1/4 (Passage 2 -> 3)}
 
Low power consumption
 
VT/VO307······4.8 W DC/Standard type
VT/VO307Y
 
 )·····2 W DC/Energy-saving type
 
VT/VO307W
 
Suitable for use in vacuum applications
 
–101.2 kPa
(For vacuum specifications type:
VT/VO307V, VT/VO307W)
 
A single valve with 6 valve functions
 
(Universal porting type)
Selective porting can provide 6 valve functions, such as N.C. valve, N.O. valve, Divider valve, Selector valve, etc.
 
How to Order
 
van dien tu smc vt307
 
 
3 Port Solenoid Valve Series VT317
 
 van dien tu smc vt317 
 
Compact yet provides a large flow capacity
 
Dimensions (W x H x D)······45 x 89.5 x 45
(Grommet)
 
 
C: 2.6 dm3/(s·bar)
(Passage 2 -> 3)
 
Suitable for use in vacuum applications
 
–101.2 kPa
(For vacuum specifications: VT/VO317V)
 
A single valve with 6 valve functions
 
(Universal porting type)
Selective porting can provide 6 valve functions, such as N.C. valve, N.O. valve,Divider valve, Selector valve etc.
 
How to Order
 
van dien tu 3 cong smc vt317
 
  Chia sẻ

Hotline: 0901588311 / ese@esejsc.com.vn

Liên hệ tư vấn