Hỗ trợ khách hàng: 0901588311 / ese@esejsc.com.vn


Thiết bị khí nén

Hỗ trợ tư vấn 24h/24h: 0901588311 / ese@esejsc.com.vn

Tỷ lệ thuận với Van

Parker cung cấp một loạt các van tỷ lệ sử dụng công nghệ van voice-coil mạnh mẽ, cho phép dòng chảy cao hơn từ van nhỏ hơn. Các van này cung cấp một phản ứng cao và được cung cấp có hoặc không có điều khiển điện tử trên tàu. Parker cung cấp một loạt các van tỷ lệ sử dụng công nghệ van voice-coil mạnh mẽ, cho phép dòng chảy cao hơn từ van nhỏ hơn. Các van này cung cấp một phản ứng cao và được cung cấp có hoặc không có điều khiển điện tử trên tàu. Parker cung cấp một loạt các van tỷ lệ sử dụng công nghệ van voice-coil mạnh mẽ, cho phép dòng chảy cao hơn từ van nhỏ hơn. Các van này cung cấp một phản ứng cao và được cung cấp có hoặc không có điều khiển điện tử trên tàu.

Van điều khiển 3 cổng VPA

Chi tiết sản phẩm

3 Port Air Operated Valve Series VPA 300/500/700

 

How to Order

 

van 3 cong smc vpa 300

 

 

Construction: 
 
 
 
- Standard
 
 
cau tao van smc 3 cong vpa 300
 
- Vacuum (Option)
 
 van 3 cong smc vpa 300 
 
Component Parts
 
No. Description Material Note
1 Body Aluminium die-casted Platinum silver
2 Adapter plate Aluminium die-casted Platinum silver
3 End plate Aluminium die-casted Platinum silver
4 Retainer
Brass
 
5 Spool valve Aluminum/NBR  
6 Piston Resin  
7 Spring Stainless steel   
8 Sub-plate Aluminium die-casted Platinum silver 

 

3 Port Air Operated Valve Series VPA3145/3165/3185

 

van smc 3 cong vpa 3145

 
 
  Chia sẻ

Hotline: 0901588311 / ese@esejsc.com.vn

Liên hệ tư vấn